Jump to content
Sign in to follow this  
Edward

Regulament Lideri / GameMasters Laws

Recommended Posts

Leader-Rules.png

 

[Limba Romana]

 

Regulament Lideri:

I. Generale:

 1. Un lider este obligat in a respecta toate regulamentele serverului.
 2. La greselile mai marunte, liderul va primi un avertisment verbal.
 3. La 2 avertismente verbale, liderul va primi un avertisment. 
 4. La 2 avertismente primite, liderul va fi automat demis din funcția primită.
 5. Liderul are dreptul de a propune un player în cazul in care acesta nu mai are timp sau vrea sa renunte la functie.
 6. Un player propus de lider va avea sanse mai mari decat un player care depune o aplicatie.
 7. Dacă un lider este demis sau renunță la funcție și nu are minimul de zile, el va fi scos de la facțiunea pe care o conduce.
 8. Odata ce a fost demis, liderul va avea dreptul la o noua cerere de lider dupa 90  zile din momentul demiterii.
 9. In cazul în care liderul renunta dupa perioada minima, acesta va avea dreptul la o noua cerere de lider după 40 zile. 
 10. Inactivitatea neanuntata se va sanctiona in functie de cazul respectiv.
 11. Liderul este obligat in  a avea un comportament de exemplu, atat in joc cat si pe forum sau oriunde altundeva. 
 12. Ca si lider iti este strict interzis sa impartiti contul cu prieteni, frati etc.
 13. Nerespectarea impartirii contului  va duce la demitere fara drept de pronuntare + un blacklist in staff de 120 zile.
 14. Unui lider ii este interzis sa isi lase caracterul pe AFK (Away from Keyboard).
 15. Inainte de a intra in joc, liderul trebuie sa se asigure ca nu are nici un mesaj important, si va verifica folderele importante din forumul factiunii sale.

 

II. Veterani si SubLideri

A. Sublideri:

 • Se pot alege maxim 2 Sublideri, insa asta doar in cazul in care este doar 1 lider la factiune. Daca in factiune sunt 2 lideri, sau 3 (ex politie) atunci nu va fi ales un sublider.
 • Liderul are voie sa isi aleaga ca si sublider (rank 6) orice membru ii place lui, atata timp cat acel membru este cel mai bun dintre toti.
 • Subliderul trebuie sa aiba minim rank 5, insa in caz de urgenta se va aplica ultima regula.
 • Subliderul trebuie sa de-a testele ca si un lider cu coordonatorul in cazul in care nu are rankul necesar.
 • In caz de urgenta si cu acordul coordonatorului, un lider poate alege un sublider chiar daca acel membru nu are rankul necesar.

B. Veterani:

 • Veteranii sunt membrii cu o vechime de minim 1 an, membrii ce și-au pus amprenta asupra facțiunii din toate punctele de vedere. 
 • Pentru a primi titlul de veteran, membrul in cauza va trebui să aibe rank 5 în facțiunea din care face parte sau sa fi fost macar odata sublider.
 • Un lider are voie sa detina maxim 3 veterani in factiune.

 

III. Rank Up:

A. Lista de acordare a rankurilor:

a. Departamente (Fara Politie):

 • Rank 1 - Se va acorda playerului care a trecut perioada de teste. Acesta va fi in proba timp de 7 zile.
 • Rank 2 - Se acorda playerului care a trecut perioada de prode.
 • Rank 3 - Se acorda playerului care are 21 de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 4 - Se acorda playerului care are 30  de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 5 - Se acorda playerului care are 45  de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 6 - Se acorda playerului care are rank 5,  si este presemnat de lider pentru a prelua functia respectiva.

b. Factiuni pasnice + Firemans + Paramedics:

 • Rank 1 - Se va acorda playerului care a trecut perioada de teste. Acesta va fi in proba timp de 7 zile.
 • Rank 2 - Se acorda playerului care a trecut perioada de prode.
 • Rank 3 - Se acorda playerului care are 14 zile in factiune.
 • Rank 4 - Se acorda playerului care are 21 de zile in factiune.
 • Rank 5 - Se acorda playerului care are 28 de zile in factiune.
 • Rank 6 - Se acorda playerului care are rank 5,  si este presemnat de lider pentru a prelua functia respectiva.

c. Ganguri + Smugglers + Police Department:

 • Rank 1 - Se va acorda playerului care a trecut perioada de teste. Acesta va fi in proba timp de 7 zile.
 • Rank 2 - Se acorda playerului care a trecut perioada de prode.
 • Rank 3 - Se acorda playerului care are 7 de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 4 - Se acorda playerului care are 14  de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 5 - Se acorda playerului care are 21  de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 6 - Se acorda playerului care are rank 5,  si este presemnat de lider pentru a prelua functia respectiva.

d. Mafii +  Hitman:

 • Rank 1 - Se va acorda playerului care a trecut perioada de teste. Acesta va fi in proba timp de 7 zile.
 • Rank 2 - Se acorda playerului care a trecut perioada de prode.
 • Rank 3 - Se acorda playerului care are 14 de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 4 - Se acorda playerului care are 21  de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 5 - Se acorda playerului care are 28  de zile in factiune de la ultima promovare.
 • Rank 6 - Se acorda playerului care are rank 5,  si este presemnat de lider pentru a prelua functia respectiva.

B. Regulament de acordare a rankurilor:

 • Pentru rank up este necesar atat zilele in factiune cat si activitatea. 
 •  Sugestiile de la un membru al factiunii aduce un plus pentru acel membru.
 • Rank 2 se va acorda obligatoriu dupa perioada de teste.
 • Strict interzisa prelungirea perioadei de teste.
 • Rank up se va acorda numai in cazul in care respectivul memberu indeplineste conditiile necesare.
 • Daca liderul acorda unui membru rank fara a tine cont de perioadele de acordare, acesta va primi leaderwarn si la 2 va fi demis.
 • Atunci cand un lider acorda un avertisment unui membru, el va decide cand acel warn va expira.
 • Nu este voie sa tineti un avertisment mai mult de 14 zile, in aveasta perioada daca respectivul membru nu s-a rectificat va fi demis.

 

IV. Alte reguli:

A. Altele:

 • Un lider nu va face reclamatie unui alt lider.
 • Conflictele intre lideri se vor rezolva intr-un PM catre coordonator.

 • Unui lider ii este strict interzis sa primeasca compensatii de la playeri pentru a ii primi in factiune.

 • Liderii au voie sa faca reclama factiunii sale doar prin intermediul /ad(vertise) sau /news.

 • Liderii trebuie să aducă ceva nou facțiunii în fiecare luna. 

 • Pentru orice topic nou legat de factiune pe care vrea sa il  creeze un lider (sau sterge), el va anunta coordonatorul.

B. Avertismentele:

 • Un leaderwarn va tine 30 zile.
 • Un avertisment verbal catre lider va dura 15 zile.
 • 2 Avertismente verbale inseamna 1 warn (leaderwarn).

C. Cazuri de demitere:

 • In cazul in care aveti 1 warn (leaderwarn) puteti primi inca 1 avertisment verbal dar nu in mai putin de 15 zile de la ultimul avertisment. Aceasta duce la demitere instanta.

 • Daca un lider va primi mita pentru a accepta un player in factiune el va fi demis instant.

 

Echipa ASED Gamings va ureaza un joc cat mai placut si multumiri din partea comunitatii noastre.

 

[English Language]

 

GameMasters Laws:

I. General:

 1. A leader is required to comply with all server regulations.
 2. At minor mistakes, the leader will receive a verbal warning.
 3. At 2 verbal warnings, the leader will receive a warning.
 4. At 2 warnings received, the leader will be automatically dismissed from the position received.
 5. The leader has the right to propose a player if he has no time or wants to quit his job.
 6. The player proposed by the leader will have higher chances than a player submitting an application.
 7. If a leader is dismissed or resigns and does not have the minimum number of days, he will be removed from the faction he is leading.
 8. Once dismissed, the leader will be entitled to a new leadership request after 90 days from the moment of dismissal.
 9. If the leader resigns after the minimum period, he will be entitled to a new leader request after 40 days.
 10. The unannounced inactivity will be punished according to the respective case.
 11. The leader is forced to behave for example, both in the game and in the forum or anywhere else.
 12. As a leader it is strictly forbidden to share the account with friends, brothers, etc.
 13. Failure to comply with the partition of the account will result in dismissal without pronouncement + a blacklist for 120 days in staff.
 14. A leader is forbidden to leave his character on AFK (Away from Keyboard).
 15. Before entering the game, the leader must make sure he has no important message, and will check the important folders in his faction's forum.

 

II. Veterans and Co-Leaders:

A. Co-Leaders:

 • Can be chosen up to 2 Co-Leaders, but only if there is only 1 leader in the faction. If there are 2 leaders in the faction, or 3 (ex police) then a sub-leader will not be chosen.
 • The leader is allowed to choose as Co-Leader (rank 6) any member he likes, as long as that member is the best of all.
 • The Co-Leader must have a minimum rank 5, but in case of emergency the last rule will apply.
 • The Co-Leader must test as a leader with the coordinator if he does not have the required rank.
 • In case of emergency and with the coordinator's agreement, a leader can choose a Co-Leader even if that member does not have the necessary rank.

B. Veterans:

 • Veterans are members with a minimum age of 1 year in faction, members who have made their mark on the faction from all points of view.
 • In order to receive the title of veteran, the member in question must have rank 5 in the faction of which he is a member or at least once been a sub-leader.
 • A leader is allowed to have a maximum of 3 veterans in the faction.

 

III. Rank Up:

A. List of rankings:

a. Departments (No Police):

 • Rank 1 - It will be granted to the player who has passed the test period. It will be in trial for 7 days.
 • Rank 2 - It is granted to the player who has passed the prodding period.
 • Rank 3 - It is granted to the player who has 21 days in action since the last promotion.
 • Rank 4 - It is granted to the player who has 30 days in action since the last promotion.
 • Rank 5 - It is granted to the player who has 45 days in action since the last promotion.
 • Rank 6 - It is granted to the player who has rank 5, and is appointed by the leader to take over the respective function.

b. Peaceful Factions + Firemans + Paramedics:

 • Rank 1 - It will be granted to the player who has passed the test period. It will be in trial for 7 days.
 • Rank 2 - It is granted to the player who has passed the prodding period.
 • Rank 3 - It is granted to the player who has 14 days in action.
 • Rank 4 - It is granted to the player who has 21 days in faction.
 • Rank 5 - It is granted to the player who has 28 days in faction.
 • Rank 6 - It is granted to the player who has rank 5, and is appointed by the leader to take over the respective function.

c. Gangs + Smugglers + Police Department:

 • Rank 1 - It will be granted to the player who has passed the test period. It will be in trial for 7 days.
 • Rank 2 - It is granted to the player who has passed the prodding period.
 • Rank 3 - It is granted to the player who has 7 days in action since the last promotion.
 • Rank 4 - It is granted to the player who has 14 days in action since the last promotion.
 • Rank 5 - It is granted to the player who has 21 days in action since the last promotion.
 • Rank 6 - It is granted to the player who has rank 5, and is appointed by the leader to take over the respective function.

d. Mafias +  Hitman:

 • Rank 1 - It will be granted to the player who has passed the test period. It will be in trial for 7 days.
 • Rank 2 - It is granted to the player who has passed the prodding period.
 • Rank 3 - It is granted to the player who has 14 days in action since the last promotion.
 • Rank 4 - It is granted to the player who has 21 days in action since the last promotion.
 • Rank 5 - It is granted to the player who has 28  days in action since the last promotion.
 • Rank 6 - It is granted to the player who has rank 5, and is appointed by the leader to take over the respective function.

B. Regulations for granting ranks:

 • For rank up, both the days and the activity are required.
 • Suggestions from a member to the faction bring an extra for that member.
 • Rank 2 will be given to the member after the test period.
 • Strictly forbidden to extend the testing period.
 • Ranking will only be granted if the respective member meets the necessary conditions.
 • If the leader grants a rank member regardless of the awarding period, he will receive the leader warn and at 2 he will be dismissed.
 • When a leader warns a member, he will decide when that warn will expire.
 • It is not allowed to hold a warning for more than 14 days, during which time the respective member has not been rectified will be dismissed.

 

IV. Other rules:

A. Others:

 • A leader will not make a report to another leader.
 • Conflicts between leaders will be resolved in a PM to the coordinator.
 • A leader is strictly forbidden to receive compensation from players to get them in faction.
 • Leaders are allowed to advertise their faction only through / ad(vertise) or / news.
 • Leaders must bring something new to the faction every month.
 • For any new topic related to the faction that a leader wants to create (or delete), he will announce the coordinator.

B. Warnings:

 • A leader warn will last for 30 days.
 • A verbal warning to the leader will last 15 days.
 • 2 Verbal warnings means 1 warn (leader warn).

C. Cases of dismissal:

 • If you have 1 warn (leaderwarn) you can still receive 1 verbal warning but not less than 15 days after the last warning. This leads to instantly dismissal.
 • If a leader receives a bribe to accept a factional player he will be dismissed instantly.

 

The ASED Gamings team wishes you a very enjoyable game and thanks from our community.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...