Jump to content
Sign in to follow this  
Edward

Regulament S.W.A.T. / S.W.A.T. Rules

Recommended Posts

SW-AT.png

[Limba Romana]

Spoiler

Regulamentul unui S.w.a.t:

/Reguli generale >> 

 1. Interzisa favorizarea oricarui prieten / player de pe server. >>> V.W.
 2. Se activeaza atat in joc cat si pe panel si forum, si se verifica topicurile importante. >>> V.W.
 3. In cazul in care nu se poate ajunge la o sedinta / activitate se posteaza pe forum la invoiri. >>> V.W.
 4. Un membru al factiunii trebuie sa aiba un limbaj decent atat pe forum cat si in joc, cine nu respecta va fi sanctionat. >>> V.W.
 5. Jucatorii de pe blacklist, nu vor avea posibilitatea intrarii in factiune doar daca vor plati o cautine de 1.000.000 (milion) $. >>> F.W.
 6. Gradul mai mare se respecta indiferent ca e doar cu 1 grad mai mare (ex. tu rank 1 , el rank 2).  >>> V.W.
 7. Conflictele intre colegi se vor rezolva printr-un PM liderului cu cele intamplate (incluzand departamentele). >>> F.W.
 8. Detaliile despre rank le veti gasi dand click pe acest subiect. Intrebarile despre rank vor fi chiar si cu demitere, la unele insistente. >>> F.U.
 9. Activitatea factiunii se posteaza saptamanal pana in ora 22:00 Vineri Seara. Contrar, nu veti primi salariul pe saptamana respectiva.  >>> V.W.

 

/Reguli interne >>

 1. Un membru swat indiferent de rank, va avea voie sa mearga la orice wanted in cazul in care este ca si insotitor.  >>> F.W.
 2. Nu se adauga acelasi wanted de 2x, decat in cazul in care este altcineva atacat si acorda el acelasi wanted ca si tine. >>> F.W.
 3. Se poate constata folosirea NOS, detinerea de droguri / mats, dar nu se poate actiona la aceste fapte decat insotit de unul dintre cei responsabili cu aceste actiuni. >>> F.W.
 4. Membrii swat vor fi mai ingaduitori cu playerii de level 1 - 3, daca sunt intr-o zona guvernamentala ii rugam a paraseasca zona, in cazul in care vor insista, ii vom impusca dar nu le vom da wanted. >>> V.W.
 5. Membrii swat nu intreaba suspectul daca se preda, ei actioneaza direct, dar exceptia cazurilor in care sunt insotitori ei vor face acest lucru. >>> V.W.
 6. Interzisa folosirea /clear fara a anunta pe /d(epartament) chat. In caz ca aveti rank inferior cereti permisiunea. >>> F.W.
 7. Nu se ucide sau se da grad de urmarire, unui player care este in inchisoare, dar playerul respectiv are peste 5000 secunde, el va fi transportat la prison in area 51.  >>> V.W.
 8. Membrii swat pot fi insotitori la orice fel de actiuni, si se vor executa dupa comenzile ce coordanatorii actiunilor respective le vor da.. >>> F.W.
 9. Membrii swat pot folosi arma de pe locul soferului.
 10. Nu se abuzeaza in serviciu, se va actiona doar in baza prevederilor regulamentului. >>> F.U. +40 Faction Punish
 11. Nu se urca deasupra vehiculului unui player decat in cazul in care acesta are grad de urmarire. >>> F.W.
 12. Este interzisa detinerea materialelor sau drogurilor in alte locatii decat in seiful factiunii. >>> F.U.+30 Faction Punish
 13. In cazul in care sunt mai multi atacatori, un swat foloseste comanda /callbase, si va astepta intariri. >>> F.W.
 14. Un swat poate actiona asupra mai multor atacatori doar in cazul in care este echipat swat si mai are un coleg cu el.  >>> F.W.
 15. Interzisa interventia cu skin personal la wanted. >>> F.W.

 

/Reguli de organizare >> 

 1. Sedintele sunt obligatorii, si se vor anunta cu cel putin 5 zile inainte. Ele se vor tine la sfarsitul saptamanii Vinerea, Sambata sau Duminica. >>> V.W.
 2. Rank-up se va acorda atunci cand liderul va considera ca este necesar, deci fara intrebari sau victimizari. >>> F.U.
 3. Nu veti primi rank up in cazul in care aveti Faction Warn, iar in cazul in care se va face acuzatii / afirmatii s.a. veti primi chiar si uninvite. >>> F.U.
 4. Antrenamentele sunt obligatorii de asemenea, si se vor anunta tot cu cel putin 2 zile inainte. >>> V.W
 5. Nu se intervine la wanted deasupra vehiculului, decat in cazul in care trebuie condus un suspect la sectie. >>> F.W.
 6. Nu se intervine cu un vehicul oarecare la wanted, exceptie facand cazul in care ati ramas fara vehicul in timpul misiunii. >>> F.W.
 7. Nu se actioneaza in cazul in care respectivul suspect este deja in cursul desfasurarii unui event. >>> F.W.
 8. Se poate actiona la orice wanted atata timp cat sunteti ca si insotitori. >>> F.W.
 9. Se va putea actiona orice wanted  (chiar si singuri) doar in cazul in care sunteti singuri pe server si nu este nici un coleg din celelalte departamente online (trebuie sa ne asiguram cu strictete de asta).  >>> F.W.
 10. In cazul oricarei actiuni se asigura ca toate datele sunt concrete, avand de asemenea dovezi ScreenShot. >>> F.W./F.U.

 

/Reguli filtre vamale >> 

 • In cazul filtrelor vamale, trebuie sa fie minim 4 swat, 2 pe o parte a barierei si 2 pe cealalta.
 • Unul din swat trebuie cu desavarsire sa aiba rank 2.
 • In cazul in care nu sunt suficienti swat sau nu este un rank 2, filtrul se anuleaza.
 • Filtrele vamale swat se anunta guvernamental cu /gov.
 • Filtrul vamal trebuie sa fie de minim 10 minute in acea locatie.
 • Jucatorii care vor fi prinsi cu droguri, materiale sau arme interzise vor fi incatusati (/cuff) sau bagati in masina (/getincar) indiferent daca vor avea sau nu drept de predare.
 • Infractorilor li se vor confisca bunurile detinute ilegal prin comanda /take de cel  mai mare rank care este acolo.
 • In cazul in care sunt 2 sau mai multi de acelasi rank mare, atunci se va alege la libera intelegere.
 • Infractorul va primi wanted, si se va transporta catre cea mai apropiata sectie de politie pentru a i se da arrest. 
 • In cazul in care nu sunt suficienti swat care sa poata lua suspectul, atunci el va fi impuscat.

 

/Reguli controale >> 

 • Un control poate fi organizat doar de rank 2+.
 • Un control trebuie format din cel putin 2 membri (Politisti, Federali sau Swat).
 • In cazul in care sunt doar swat va fi nevoie de cel putin 3 membri swat.
 • Detinerea de droguri sau materiale se sanctioneaza prin wanted.
 • Detinerea de arme ilegale se sanctioneaza doar prin wanted.
 • La controale intotdeauna se va asigura ca playerul se coboara din vehicul astfel incat sa nu poata fugi.
 • In timp ce se da /frisk unui player acesta trebuie neaparat sa fie in /cuff.
 • In cazul in care se va descoperi detineri de bunuri ilegale asupra playerului, i se va da wantedul necesar apoi /getincar instant fara a mai fi intrebat.

 

/Reguli controale factiuni >> 

 • Un control de factiune trebuie sa fie organizat de minim rank 5+ din factiunea F.B.I.
 • Un control trebuie format din cel putin 3 membri (Minim un Federal de rank 2 si un Swat).
 • Atunci cand se face un control pe factiune se anunta guvernamental /gov.
 • Federalii vor dirija aceste actiuni, deci swat vor fi doar ca si insotitori.

 

/Reguli war-uri >> 

 • In caz de razboi membrii swat vor fi automat implicati in aceste actiuni, si vor actiona cu elicoptere, camioane Enforcer, tunuri de apa si restul armelor din dotare.
 • Swat pot actiona doar atunci cand s-a dat anunt pe /gov cum ca este war, si zona trebuie incercuita.
 • La caz de war, membrii de rank 5+ sunt obligati sa de-a acordul /allowswat, ca toti membrii swat sa se poata echipa cu armament /swat. 
 • Soldatii vor dirija aceste actiuni, deci swat vor fi doar ca si insotitori.

 

 

 

 

V.W. = Verbal warning

F.W. = Warn = 2 V.W.

R.D. = Rank down. = 2 F.W.

F.U. = Uninvite = 3 F.W.

 

 

[English Language]

Spoiler

S.w.a.t. Rules:

/General Rules >> 

 1. Favors to any friend / player is forbidden. >>> V.W.
 2. Activate in game but on the forum and panel as well and check for the important topics. >>> V.W.
 3. In case you cannot get to a meeting or activity you have to post a leave form. >>> V.W.
 4. A faction member have to act nicely and not speaking a bad language, otherwise will get punished. >>> V.W.
 5. Blacklist players would not have the possibility of entrance in the faction unless they pay 1.000.000 (million) $. >>> F.W.
 6. The higher rank will be always respected indifferent that he is only 1 rank above you. (ex. you rank 1 , and the other rank 2).  >>> V.W.
 7. The colleagues conflicts will be solved by sending a PM to the leader with the events (including the departments). >>> F.W.
 8. The rank details will be on this subject. To ask about rank will get you punished or uninvite at some persistence. >>> F.U.
 9. The faction activity is posted weekly until 22:00 Friday Evening. Contrary, you will not get the salary for that week.  >>> V.W.

 

/Internal Rules >>

 1. A swat member no matter what rank he is, is allowed to take action to any wanted as long as he is like an attendant to any of the other department members.   >>> F.W.
 2. The same wanted would not be added 2 times unless another colleague will get attacked and accord the same wanted as you. >>> F.W.
 3. You can observe NOS, possession of drugs or materials but you cannot use any action unless you are attendant to one of the responsible of those actions. >>> F.W.
 4. A swat member will be indulgent with player level 1 - 3, in case they enter in a governmental area, we will ask them to leave, in case they do not want that we have the permission to shot them but will not accord wanted. >>> V.W.
 5. The swats does not ask the suspect to surrender, they take direct actions just except in that case is an attendant, he will do ask.  >>> V.W.
 6. The command /clear is forbidden unless you announce it on /d(epartment) chat. In case you have a inferior rank ask for permission. >>> F.W.
 7. The players already on jail would not be accorded another wanted or kill, in case they have over 5000 seconds they will be delivered to prison from area51. >>> V.W.
 8. Swat members can be attendants to any kind of actions and will behave as the coordinators of that action say. >>> F.W.
 9. To use a weapon from the driver seat is allowed to a swat member.
 10. Do not abuse on your duty, action just based on the rules. >>> F.U. +40 Faction Punish
 11. Do not stay on the top of a player vehicle unless the player has wanted level. >>> F.W.
 12. Is forbidden to hold illegal belongings as drugs, materials. All of this staff will be deposited on the faction safe.  >>> F.U.+30 Faction Punish
 13. In case there are many suspects a swat use the command /callbase and is waiting for reinforcements. >>> F.W.
 14. A swat can act upon many suspects only if is equipped with /swat and have another colleague with him. >>> F.W.
 15. Is forbidden to go to wanted with a personal skin. >>> F.W.

 

/Organise rules >> 

 1. The meetings are mandatory and will be announced with at least 5 days before. Will be on the weekends Fridays, Saturdays or Sundays. >>> V.W.
 2. Rank-up will be accorded when the leader will consider, anyone ask for rank or will victimise himself about can get uninvite. >>> F.U.
 3. In case you have Faction Warn, you will not get rank up, and in case you make accusations / affirmations etc. you can get even uninvite. >>> F.U.
 4. The activities are mandatory as well and will be announced with 2 days before. >>> V.W.
 5. You cannot stay on the top of the vehicle unless you send a suspect to the jail. >>> F.W.
 6. You cannot go to wanted with any vehicle unless you got the action vehicle destroyed and you do not have another possibility. >>> F.W.
 7. You cannot act if the suspect is in the middle of any organised event. >>> F.W.
 8. A swat can take actions to a wanted  between as long as he is attendant to another. >>> F.W.
 9. A swat can take actions to any wanted (even alone), just in that case there you are the only authority on the server and no other colleagues from other departments are online. (We must make sure about that).  >>> F.W.
 10. In any action make sure that all the dates are concrete and have ScreenShot.  >>> F.W./F.U.

 

/Border rules>> 

 • In case of border filter there must be at least 4 swats. 2 swats on a side and 2 on the other side of the barrier.
 • One of the swat must have at least rank 2.
 • In case there are not enough swats  or there is no rank 2, the filter will be cancelled.
 • The border filters would be announced by /gov(ernmental) announcement.
 • The border filter must be for at least 10 minutes in the same place.
 • The players who get caught with drugs, materials or forbidden weapons will be cuffed (/cuff) and put in the cars (/getincar) indifferent if will have or not right of surrender.
 • The suspects will get take of their illegal belongings by the highest rank from the filter,
 • In case there are 2 or more with the same higher rank, then will be chosen by a free choice.
 • The suspect will get wanted and will be sent to the nearest jail to be arrested.
 • In case there are not enough swats who can deliver the suspect, then he will get shot.

 

/Reguli controale >> 

 • A control must be organised only by rank 2+. 
 • A control must have as team at least 2 members (Policeman, Federals or swat).
 • In case there are only swat members, there must be at least 3 swat members.
 • Illegal holding items will be punished by wanted.
 • Illegal weapons will be punished by wanted.
 • At the controls you must assure the suspect is out of vehicle so he cannot run away.
 • While /frisk the suspect must be handcuffed (/cuff).
 • In case there is illegal items on the suspect, will get wanted and /getincar without asking.

 

/Reguli controale factiuni >> 

 • A faction control must be organised by a rank 5+ from F.B.I.
 • A faction control must have as team at least 3 members (minim 1 federal rank 2 and 1 swat).
 • When a faction control is made, a /gov(ernmental) announcement must be placed.
 • The federals will coordinate those actions so swat must be as attendants.

 

/Reguli war-uri >> 

 • In case of war the swat members will be automatically involved into those actions, and will be acting with helicopters, enforcer trucks, water cannons and the rest of guns.
 • Swat can take actions only after the /gov(ernmental) announcement has been given, and the zone must be avoided by citizens.
 • In case of wars, the rank 5+ members are obliged to give /allowswat, as all the swat members will get /swat equipment.
 • The soldiers will coordinate those actions so swat must be as attendants.

 

V.W. = Verbal warning

F.W. = Warn = 2 V.W.

R.D. = Rank down. = 2 F.W.

F.U. = Uninvite = 3 F.W.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...