Jump to content
Sign in to follow this  
Edward

Regulament Politie / Police Rules

Recommended Posts

Police-Department.png

[Limba Romana]

Spoiler

Regulamentul unui Politist:

/Reguli generale >> 

 1. Interzisa favorizarea oricarui prieten / player de pe server. >>> V.W.
 2. Se activeaza atat in joc cat si pe panel si forum, si se verifica topicurile importante. >>> V.W.
 3. In cazul in care nu se poate ajunge la o sedinta / activitate se posteaza pe forum la invoiri. >>> V.W.
 4. Un membru al factiunii trebuie sa aiba un limbaj decent atat pe forum cat si in joc, cine nu respecta va fi sanctionat. >>> V.W.
 5. Jucatorii de pe blacklist, nu vor avea posibilitatea intrarii in factiune doar daca vor plati o cautine de 1.000.000 (milion) $. >>> F.W.
 6. Gradul mai mare se respecta indiferent ca e doar cu 1 grad mai mare (ex. tu rank 1 , el rank 2).  >>> V.W.
 7. Conflictele intre colegi se vor rezolva printr-un PM liderului cu cele intamplate (incluzand departamentele).  >>> F.W.
 8. Detaliile despre rank le veti gasi dand click pe acest subiect. Intrebarile despre rank vor fi chiar si cu demitere, la unele insistente. >>> F.U.
 9. Activitatea factiunii se posteaza saptamanal pana in ora 22:00 Vineri Seara. Contrar, nu veti primi salariul pe saptamana respectiva.  >>> V.W.

 

/Reguli interne >>

 1. Rank 1 va avea voie sa mearga singur la orice wanted in cazul in care NU sunt colegi online aceasta incluzand celelalte departamente. >>> F.W.
 2. Nu se adauga acelasi wanted de 2x, decat in cazul in care este altcineva atacat si acorda el acelasi wanted ca si tine. >>> F.W.
 3. In cazul in care un player este depistat cu NOS, se retine permisul pe loc. >>> V.W.
 4. Politistii vor fi mai ingaduitori cu playerii de level 1 - 3 in cazurile patrunderii pe terenuri guvernamentale, vor fi rugati sa paraseasca zona, in cazul in care vor insista le vor acorda wanted. >>> V.W.
 5. Intotdeauna un politist va intreba suspectul daca se preda in cazul in care acesta are drept de predare. >>> F.W.
 6. Interzisa folosirea /clear fara a anunta pe /d(epartament) chat. In caz ca aveti rank inferior cereti permisiunea. >>> F.W.
 7. Nu se ucide sau se da grad de urmarire acelui player care este in inchisoare. >>> V.W.
 8. In cazul in care un player ataca alti playeri in timp ce este in inchisoare, se va anunta pe /d(epartament) ca un SWAT sa vina sa il duca la prison. >>> V.W.
 9. Folosirea armei de pe locul soferului este strict interziza. >>> F.W.
 10. Nu se abuzeaza in serviciu, se va actiona doar in baza prevederilor regulamentului. >>> F.U. +40 Faction Punish
 11. Nu se urca deasupra vehiculului unui player decat in cazul in care acesta are grad de urmarire si nu are drept de predare. >>> F.W.
 12. Este interzisa detinerea materialelor sau drogurilor in alte locatii decat in seiful factiunii. >>> F.U.+30 Faction Punish
 13. In cazul in care sunt mai multi atacatori, un politist nu intervine decat in caz de war cand au fost solicitati sa o faca. >>> F.W.
 14. Interzisa interventia cu skin personal la wanted. >>> F.W.
 15. Un politist are voie sa actioneze de unul singur doar de la rank 2. >>> F.W.

 

/Reguli de organizare >> 

 1. Sedintele sunt obligatorii, si se vor anunta cu cel putin 5 zile inainte. Ele se vor tine la sfarsitul saptamanii Vinerea, Sambata sau Duminica. >>> V.W.
 2. Rank-up se va acorda atunci cand liderul va considera ca este necesar, deci fara intrebari sau victimizari. >>> F.U.
 3. Nu veti primi rank up in cazul in care aveti Faction Warn, iar in cazul in care se va face acuzatii / afirmatii s.a. veti primi chiar si uninvite. >>> F.U.
 4. Antrenamentele sunt obligatorii de asemenea, si se vor anunta tot cu cel putin 2 zile inainte. >>> V.W
 5. Nu se intervine la wanted deasupra vehiculului, decat in cazul in care trebuie condus un suspect la sectie. >>> F.W.
 6. Nu se intervine cu un vehicul oarecare la wanted, exceptie facand cazul in care ati ramas fara vehicul in timpul misiunii. >>> F.W.
 7. Nu se actioneaza in cazul in care respectivul suspect este deja in cursul desfasurarii unui event. >>> F.W.
 8. Se poate actiona la wanted mai mare de 3 doar in cazul in care este acordat de tine si suspectul inca se afla in zona ta de actiune, si nu se merge dupa suspect in cazul in care paraseste zona de actiune a conflictului prevazut de tine. >>> F.W.
 9. Se va putea actiona la wanted mai mare decat 3, doar in cazul in care suntetI singuri pe server si nu este nici un coleg din celelalte departamente online (trebuie sa ne asiguram cu strictete de asta).  >>> F.W.
 10. Se va putea actiona doar la wanted cuprins intre 1-3 dar si la orice wanted cu drept de predare, iar doar in cazul in care suntem solicitati de un coleg NG/FBI putem actiona si la celelalte grade de urmarire fara drept de predare.  >>> F.W.
 11. In cazul oricarei actiuni se asigura ca toate datele sunt concrete, avand de asemenea dovezi ScreenShot. >>> F.W./F.U.
 12. In cazul in care un Politician va cere acordul pentru a scoate un player din jail sunteti obligati sa i-l dati. >>> F.W./F.U.

 

/Reguli controale de rutina >> 

 • Un control poate fi organizat doar de rank 2+.
 • Un control de rutina trebuie format din cel putin 2 membri (Politisti sau Federali).
 • Detinerea de droguri sau materiale se sanctioneaza prin wanted.
 • Detinerea de arme ilegale se sanctioneaza prin wanted si suspendarea licentei de port arma.
 • In cazul in care un player are arme legale dar nu are permis atunci el va fi sanctionat doar cu wanted + amenda.
 • La controale intotdeauna se va asigura ca playerul se coboara din vehicul astfel incat sa nu poata fugi.
 • In timp ce se da /frisk unui player acesta trebuie neaparat sa fie in /cuff.
 • In cazul in care se va descoperi detineri de bunuri ilegale asupra playerului, i se va da wantedul necesar apoi /getincar instant fara a mai fi intrebat.
 • In cazul detinerii de bauturi ilegale nefolosite, dar in timp ce este in masina un player va primi amenta /ticket.

 

/Reguli acordare amenzi >> 

 • Cand o amenda se acorda unui player, iarplayerul respectiv nu are bani la el, atunci el va primi wanted 1.
 • Cand un player depaseste limita de viteza el va primi amenda in functie de viteza cu care a circulat. Pentru fiecare 10km in plus se plateste 1.000$. (ex. 33kmh = 4.000$ ).
 • Daca un player este gasit cu 1 material sau 1 drog la el i se va acorda 1.000$ amenda, iar pentru fiecare 1.000 materiale sau droguri in plus se va acorda inca 1.000$ amenda (ex. 1452 mats = 2.000$ sau 1000 mats = 1.000$). Tot ce depaseste 1.000, se va acorda 2.000$. Pana in 1k = 1k$ peste 1k = 2k$.
 • Daca un player este gasit cu bauturi alcoolice la el i se va da o amenda de 5.000$.
 • Daca un player este gasit fara centura de siguranta va primi amenda 5.000$, aceasta include si colegii din departamente (PD,FBI,NG,SWAT).
 • Cand o amenda va fi acordata fiti siguri ca toate datele sunt concrete si corecte.
 • Cand o amenda se acorda unui player, iar playerul respectiv nu are bani la el, atunci el va primi wanted 1.

 

/Reguli war-uri >> 

 • Politistii vor putea participa la war-uri doar in cazul in care soldatii vor cere interventia.

 

V.W. = Verbal warning

F.W. = Warn = 2 V.W.

R.D. = Rank down. = 2 F.W.

F.U. = Uninvite = 3 F.W.

 

[English Language]

Spoiler

Policemans Rules:

/General Rules >> 

 1. Favors to any friend / player is forbidden. >>> V.W.
 2. Activate in game but on the forum and panel as well and check for the important topics. >>> V.W.
 3. In case you cannot get to a meeting or activity you have to post a leave form. >>> V.W.
 4. A faction member have to act nicely and not speaking a bad language, otherwise will get punished. >>> V.W.
 5. Blacklist players would not have the possibility of entrance in the faction unless they pay 1.000.000 (million) $. >>> F.W.
 6. The higher rank will be always respected indifferent that he is only 1 rank above you. (ex. you rank 1 , and the other rank 2).  >>> V.W.
 7. The colleagues conflicts will be solved by sending a PM to the leader with the events (including the departments). >>> F.W.
 8. The rank details will be on this subject. To ask about rank will get you punished or uninvite at some persistence. >>> F.U.
 9. The faction activity is posted weekly until 22:00 Friday Evening. Contrary, you will not get the salary for that week. >>> F.U.

 

/Internal Rules >>

 1. Rank 1 can go alone after the suspects but only if there is no other colleagues online, this include the departments. >>> F.W.
 2. The same wanted would not be added 2 times unless another colleague will get attacked and accord the same wanted as you. >>> F.W.
 3. In case a player is founded with NOS the driving licence will be retained instantly.  >>> V.W.
 4. A policeman will be indulgent with player level 1 - 3, in case they enter in government areas they will be asked to leave, in case they insist a policeman has right to give wanted. >>> V.W.
 5. A policeman will always ask the suspect to surrender in case the suspect has that right. >>> F.W.
 6. The command /clear is forbidden unless you announce it on /d(epartment) chat. In case you have a inferior rank ask for permission. >>> F.W.
 7. A player that is already in jail would not be killed, or given wanted. >>> V.W.
 8. In case a player is fighting in jail the Swat would be announced so they can take that player to prison.   >>> V.W.
 9. To use a weapon from the driver seat is forbidden. >>> F.W.
 10. Do not abuse on your duty, action just based on the rules. >>> F.U. +40 Faction Punish
 11. Do not stay on the top of a player vehicle unless the player has wanted level and has no right to surrender. >>> F.W.
 12. Is forbidden to hold illegal belongings as drugs, materials. All of this staff will be deposited on the faction safe.  >>> F.U.+30 Faction Punish
 13. In case there are many suspects a policeman do not intervene, except when is war and they are asked to do. >>> F.W.
 14. Is forbidden to go to wanted with a personal skin. >>> F.W.
 15. A policeman can do action alone just from rank 2+.  >>> F.W.

 

/Organise rules >> 

 1. The meetings are mandatory and will be announced with at least 5 days before. Will be on the weekends Fridays, Saturdays or Sundays. >>> V.W.
 2. Rank-up will be accorded when the leader will consider, anyone ask for rank or will victimise himself about can get uninvite. >>> F.U.
 3. In case you have Faction Warn, you will not get rank up, and in case you make accusations / affirmations etc. you can get even uninvite. >>> F.U.
 4. The activities are mandatory as well and will be announced with 2 days before. >>> V.W.
 5. You cannot stay on the top of the vehicle unless you send a suspect to the jail. >>> F.W.
 6. You cannot go to wanted with any vehicle unless you got the action vehicle destroyed and you do not have another possibility. >>> F.W.
 7. You cannot act if the suspect is in the middle of any organised event. >>> F.W.
 8. A policeman can act to a wanted higher than 3 in case is accorded by himself, and the suspect is still on your action zone and would not run after the suspect in case he leave the action zone of the conflict. >>> F.W.
 9. Can act to any wanted just in case that you are the only authority on the server and no other colleagues from other departments are online. (We must make sure about that).  >>> F.W.
 10. A policeman can act to a wanted between 1-3 but also at any wanted with right of surrender, and in case that  we are asked by a colleague from NG/FBI we can help them even if the suspect has not right to surrender.  >>> F.W.
 11. In any action make sure that all the dates are concrete and have ScreenShot.  >>> F.W./F.U.
 12. In case a Politician is asking for approve to get a player out of jail you are obliged to give it.  >>> F.W./F.U.

 

/Routine control rules>> 

 • A control can be organised only by rank 2+.
 • A control must be with at least 2 members (Policeman or Federals).
 • Holding of materials or drugs will be punished with wanted.
 • Holdings of illegal weapons will be punished with wanted and retaining of weapon licence.
 • In case a player has illegal weapons but not weapon license will be punished with wanted and fine /ticket.
 • At controls always be sure the player is out of the vehicle so he can not run.
 • While you /frisk a player he must be in /cuff.
 • In case you discover a illegal belongings on a player he will get wanted and /getincar without being asked.
 • In case a player has upon him unused alcohol drinks and he is driving, then the player will get a fine.  

 

/Ticket rules >> 

 • When a ticket is accorded to a player and the respective player does not have enough money to pay it, then wanted 1 will be given to.
 • When a player is over the limit speed he will get a fine depending of his speed. For each 10 km more he will get 1.000$ ticket (ex. 33kmh over limit = 4.000$ fine).
 • If a player has been found with 1 drug or material holding, will be given 1.000$ fine, and for each 1.000 material/drug will be given 1.000$ ticket. (ex. 1452 mats = 2.000$ or 1000 mats = 1.000$). All what is over 1.000 will get 2.000$. up to 1k = 1k$ over 1k = 2k$.
 • If a player has been catch without the seat belt on, will get a fine of 5.000$, this includes the colleagues from the departments (PD,FBI,NG,SWAT).
 • If a player has been found with alcohol drinks will get a fine of 5.000$.
 • When a fine is given, must be sure all the details are correct!

 

/War rules >> 

 • The police can participate at wars only in case the soldiers will solicit your interventions.

 

V.W. = Verbal warning

F.W. = Warn = 2 V.W.

R.D. = Rank down. = 2 F.W.

F.U. = Uninvite = 3 F.W.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...