Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. [RO] Urmatoarele updateuri ale serverului au fost inaugurate: Intregul sistem de odometer a fost schimbat cu un altul nou. Acum masinile personale si cele de factiune se vor strica dupa un anumit numar de kilometri. Mecanicii vor fixa masinile. Comanda /disguise a fost schimbata in totalitate. Acum vei avea 20 de skinuri de factiune si culorile acestora. Poate fi folosit /disguise doar de la HQ sau de la Boxville Van. Un sistem complet de achievement a fost adaugat. Adaugat /setgold pentru admini level 6+. Comenzile /settax, /paycops, /payplayers au fost adaugate si pot fi folosite odata la 24 de ore. Comanda /tog a fost adaugata, vei vedea lista odata ce folosesti comanda. XP Bar a fost adaugata. Backpack adaugat. Acum nu poti vedea /holdings fara un backpack, el se poate cumpara de la 24/7. Lista de Holding a fost adaugata cu noi iteme, le vei vedea odata ce vei folosi comanda. Taxa pe venit a fost adaugata. Guvernul este cel care va seta taxele. Un nou model de payday a fost adaugat. Il vei vedea la urmatorul Payday. Adaugat /tazer pentru Politisti. (Doar cu Shotgun in mana) Daca vei fi bodyguard, hitman sau politist, vei avea restrictie pe comanda /giveweapon. Comanda /Heal a fost adaugata pentru pompieri. Poate fi folosita doar pe colegii din departament. Comanda /rub a fost adaugata pentru pompieri. Doar pentru actiunile speciale. Adaugat sistemul de teargas pentru SWAT. [EN] The next updates has been done: Total replacement of the last odometer. Now the personal and faction cars get broken after a certain number of mileage. The mechanics will fix the cars for you. The /disguise command was replaced totally. Now you have 20 faction skins and their colors. It can be use only from the /disguise point inside HQ or from the Boxville Van. A new achievement system was added. Added /setgold for level 6 admins. The commands /settax, /paycops, /payplayers was added, and can be used once in 24h. The /tog command was added, you see the list when you use it. XP Bar added. Backpack added. You can't see /holdings without a backpack, and can be bought from 24/7. Holding list updated. Added new items you will see when use it. Income tax added. The government is the one who set the taxes. A new payday textdraw added, you see it at your next payday. Added /tazer for police. (Only shotgun in hands) If you are bodyguard, Hitman or cop, you have restrictions for /giveweapon. /Heal command added for Fireman's. Can be used only on department colleagues. The command /rub added for fireman's. Only use at special actions. Teargas system added for SWAT.
 3. [Limba Romana] [English Language]
 4. [Limba Romana] [English Language]
 5. [Limba Romana] [English Language]
 6. [Limba Romana] [English Language]
 7. [Limba Romana] [English Language]
 8. [Limba Romana] [English Language]
 9. [Limba Romana] [English Language]
 10. [Limba Romana] [English Language]
 11. [Limba Romana] [English Language]
 12. [Limba Romana] [English Language]
 13. [Limba Romana] [English Language]
 14. [Limba Romana] [English Language]
 15. [Limba Romana] [English Language]
 16. [Limba Romana] [English Language]
 17. [RO] Urmatoarele updateuri ale serverului au fost inaugurate: S-a convertit din Respect Points in XPerience Points plus adaugata bara de XP. 1RP=60XP Reparate comenzile /Unbandbip, si Ban. Acum se poate da ban si unban si de pe Panel. Comanda /su a fost modificata, acum poti adauga daca suspectul are drept direct din comanda. /Su [name] [wanted] [description] [surrender] Comanda /order a hitmanilor a fost reparata. Interest a fost adaugat pentru politicieni 0.01%, VIP1 0.02%, VIP2 0.03%. Adaugata comanda /paycheck, poti vedea banii care trebuie sa iti vina la Payday. Jobul de Bodyguard a fost modificat. Acum lucrezi 15 minute ca si bodyguard. Comanda /holdings a fost adaugata. A fost adaugat Odometru la masini. Modificat comanda /tie si /untie. Adaugata taxa de la 0%-25% pentru functia de President. Toti playerii vor plati taxa la stat in functie de taxa setata. Daca un player da /quit sau ia crash in timp ce este langa un politist in momentul wantedului, va primi prison instant (5000 secunde). [EN] The next updates has been done: Converted from Respect Points to XPerience Points plus added XP bar. 1RP = 60XP Repair the controls /Unbandbip, and /Ban. Now you can give money and money from the Panel. The order /su has been modified, now you can add if the suspect has direct rights from the command. /Su [name] [wanted] [description] [surrender] The hitman's command /order has been repaired. Interest was added for politicians 0.01%, VIP1 0.02%, VIP2 0.03%. Added the order /paycheck, you can see the money that must come to you on Payday. The bodyguard job has been changed. You now work 15 minutes as a bodyguard and take $3750. The order /holdings has been added. Odometer has been added to cars. Modified command /tie and /untie. Added command to set from 0% -25% taxation for the position of President. All players will pay the state taxation depending on the set fee. If a player /quit or crashes while next to a police officer at the time of wanted, he will receive instant prison (5000 seconds).
 18. [Limba Romana] [English Language]
 19. Houses For Purchase 1. Small Houses /Studios (2/1) 2. Medium Houses (3) 3. Large Houses (2) 4. Huge Houses (1)
 20. [Limba Romana] [English Language]
 21. [Limba Romana] [English Language]
 22. [Limba Romana] [English Language]
 23. [Limba Romana] [English Language]
 24. [Limba Romana] [English Language]
 25. [Limba Romana] [English Language]
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...